കണ്ണ്യാട്ടുനിരപ്പ് സെന്റ്‌ ജോണ്‍സ് യാക്കോബായ സുറിയാനി പള്ളിയിലേക്ക് സ്വാഗതം…..

Share

:: John the Baptist :: ” വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്‍ മാംദോനോ ഞങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കേണമേ. കര്‍ത്താവിന്റെ സന്നിധിയില്‍ അങ്ങേയ്ക്കുള്ള മുഖ പ്രസന്നതയാലെ ഞങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത യാചിക്കണമേ ” ആമേന്‍+…

Read More