സാഖാ പ്രഥമൻ പാത്രീയാർക്കീസ് ബാവായുടെ ഓർമ്മ

Share

IMG_20150322_130613കാലം ചെയ്ത ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ മോറാൻ മോർ ഇഗ്നാത്തിയോസ് സാഖാ പ്രഥമൻ പാത്രീയാർക്കീസ് ബാവായുടെ ഓർമ്മ കണ്ണ്യാട്ടുനിരപ്പ് സെൻറ് ജോണ്‍സ് യാക്കോബായ സുറിയാനിപ്പള്ളിയിൽ നടത്തപ്പെട്ടു. പരിശുദ്ധ ബാവയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ധൂപ പ്രാർത്ഥന നടത്തി . തുടർന്ന് ഇടവക വികാരി വന്ദ്യ സ്ളീബാ പോൾ വട്ടവേലിൽ കോർ എപ്പിസ്കോപ്പ പരിശുദ്ധ ബാവയെ അനുസ്മരിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തി.

Tintu

About Tintu

Tintu C Raju يسوع هو مخلصي. نفخر بأن نكون من يعقوبي السورية الأرثوذكسية المسيحية www.facebook.com/TintuCRaju

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>