പെസഹാ തിരുനാള്‍ ആശംസകള്‍

Share

വീണ്ടും ഒരു പെസഹ തിരുനാള്‍ കൂടി കടന്നു    വന്നിരിക്കുന്നു. നോമ്പിന്റെ അന്ത്യത്തോട്‌ നാം അടുക്കുമ്പോള്‍ കര്‍ത്താവിന്റെ പീഢാസഹനങ്ങളുടെ മുന്നൊരുക്കം എന്നോണം പെസഹ തിരുനാള്‍ നാം ആഘോഷിയ്ക്കുന്നു. പഴയ നിയമത്തില്‍ പാപ പരിഹാരത്തിനായി അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിനെ ദ്യഷ്ടാന്താമാക്കി പുതിയ നിയമത്തില്‍ സ്വയം ബലിയായി തീര്‍ന്ന കര്‍ത്താവ്‌. പഴയ നിയമ പെസഹയെ മായ്ച്‌ കളഞ്ഞ്‌ പുതിയ നിയമ പെസഹ ആയി തന്റെ തിരു ശരീര രക്തങ്ങള്‍ സഭയ്ക്കു നല്‍കി അതിനെ വീണ്ടെടുക്കുന്നു. താന്‍ ഏല്‍പ്പിച്ചു കൊടുക്കാന്‍ പോകുന്നതിനു മുന്നോടിയായി തിരു കരങ്ങളില്‍ അപ്പവും വീഞ്ഞും എടുത്ത്‌ പിതാവാം ദൈവത്തിന്‌ ക്രതജ്ഞത സ്തോത്രം അര്‍പ്പിച്ച്‌ ശിഷ്യന്മാര്‍ക്ക്‌ നല്‍കിക്കൊണ്ട്‌ അവരോട്‌ അരുള്‍ ചെയ്തു. നിങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടിയും അനേകര്‍ക്കും വേണ്ടി നല്‍കപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീര രക്തങ്ങള്‍ ആകുന്നു ഇത്‌ എന്ന്. കര്‍ത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവു വരെയും വിശുദ്ധ സഭ ഇതിനെ ആചരിച്ചു പോകുന്നു. രണ്ട്‌ പ്രഥാന ചിന്തകളാണ്‌ “പെസഹ” നമ്മുടെ മുന്നില്‍ വെയ്ക്കുന്നത്‌. ഒന്നാമതായി ക്രിസ്തു നമ്മെ എപ്രകാരം സ്നേഹിച്ചു എന്നത്‌. താന്‍ ഏല്‍പ്പിച്ചു കൊടുക്കാന്‍ പോകുന്നതിന്റെ തലേ രാത്രിയില്‍ തന്നെ ഒറ്റുകൊടുക്കാന്‍ പോകുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞിട്ടും യൂദായേയും തന്റെ തിരുശരീര രക്തങ്ങളുടെ പങ്കാളിയാക്കിയ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം. രണ്ടാമതായി പെസഹ തിരുനാളില്‍ അവന്‍ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലുകളെ കഴുകി. രാജാവ്‌ വിനയാന്വിതനായ്‌ താഴ്ത്തപ്പെട്ട അവസ്ഥ. സ്ഥാനമാനങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്ന സമൂഹത്തില്‍, സ്വയമേ താഴ്മ പ്രാപിക്കുന്ന കര്‍ത്താവിനെ നമുക്ക്‌ മാത്യകയാക്കുവാന്‍ സാധിക്കണം.. വിനയപ്പെടുവാനും ദൈവത്തില്‍ ആശ്രയിക്കുവാനും പെസഹ നമ്മെ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റേതെന്നും പറയാന്‍ ഒന്നുമില്ല എന്നും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ദാനം ആണെന്നും ഉള്ള തിരിച്ചറിവിലേയ്ക്കു നയിക്കുവാന്‍ പെസഹ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്നു ആശംസിക്കുന്നു. ഹ്യദയം നിറഞ്ഞ പെസഹാ തിരുനാള്‍ ആശംസകള്‍ നേരുന്നു.

Tintu

About Tintu

Tintu C Raju يسوع هو مخلصي. نفخر بأن نكون من يعقوبي السورية الأرثوذكسية المسيحية www.facebook.com/TintuCRaju

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>